Hvad kan det personlige lederskab?

Hver eneste dag stilles du over for høje krav som leder og menneske. Ledere beskriver ofte en virkelighed med uventede begivenheder, tidspres, brandslukning, høje forventninger og en høj grad af usikkerhed.

Den kombination af modstridende behov og ønsker sætter et øget pres på dig og din evne til at agere på alle niveauer – både personlige, samarbejdsmæssige, professionelle og organisatoriske.

Kursus i personlig autentisk ledelse på PMI

På et PMI-ledelseskursus får du udviklet dine personlige kompetencer, og du får styrket din evne til overblik, nærvær og beslutningskraft

Det kræver opmærksomhed og store medmenneskelige evner at opbygge tillid, åbenhed og samarbejde i en omskiftelig verden. Faktorer som god selvforståelse, godt selvværd og veludviklet empati er i stigende grad vigtig for enhver leder og medarbejder.

Disse personlige kompetencer kan blive udviklet og trænet, så din evne til overblik, klarhed, gennemslagskraft, nærvær og beslutningskraft bliver øget samt hjælpe dig til at opbygge gode relationer.

Få udviklet dine personlige ressourcer i lederskabet

Kurset i personlig autentisk lederskab udvikler dine menneskelige egenskaber. Du vil derfor opleve et løft af dine kvalitative ressourcer. Og jo mere du bruger hele paletten af din personlighed, des mere energi og overskud får du.

Overordnet udbytte af kurset

Personlig autentisk ledelse udvikler de menneskelige egenskaber, du skal bruge for at skabe resultater i dit lederskab. Du bliver trænet i at opdyrke kompetence, modenhed og selvlederskab for dig og dem omkring dig. Kurset styrker din selvforståelse og din evne til at møde andre, hvor de er. Vi skærper desuden din evne til coache andre gennem dialog og øger din indsigt i menneskelige bevæggrunde og irrationalitet: dine egne, andre menneskers og din organisations.

Kursusmål

 • Autentisk personlighed – at kunne bruge din personlighed mere autentisk i dit lederskab og liv.

 • Innovation – at inspirere til et innovativt løft af din organisation.

 • Coaching – at skabe udvikling gennem coachende lederskab.

Du opnår

 • Skarpere sanser.

 • Øget perspektiv.

 • Bedre situationsfornemmelse.

 • Større følelsesregister.

 • Bredere påvirkningskraft.

 • Stærkere passion og mere livsudfoldelse.

 • Samt markant resultatforøgelse.

Udvikling på alle niveauer

Kurset øger dine færdigheder og evner til at lede, kommunikere og skabe samarbejde i situationer, hvor du møder personlige, samarbejdsmæssige, professionelle, organisatoriske eller kulturelle udfordringer.

Det personlige niveau

 • Du får bredere perspektiver – og derfor flere valgmuligheder.

 • Finder dit fulde potentiale – med hensyn til energi, drivkraft og kreativitet.

 • Du lærer at forene passion, empati og handlekraft – og derved skabe resultater på et nyt niveau.

 • Evner at se kriser – som afsæt til fornyelse og forandring.

Det professionelle niveau

 • Hvordan du styrker dit lederskab – i forandringsprocesser.

 • Lærer at arbejde med multiple perspektiver – omkring strategiske beslutninger.

 • Ser og realiserer forretningspotentialer – igennem mennesker og relationer.

 • Forøger den professionelle viden – og erfaring

Det samarbejdsmæssige niveau

 • Du opbygger tillid og motivation – igennem kommunikation.

 • Opdager hvordan du kan få det bedste – frem i andre.

 • Du skærper din samarbejdskraft – og indflydelsesevne.

 • Lærer at løse konflikter – på en konstruktiv måde.

 • Får metoder til at skabe teamwork – på tværs af forskellige kulturer.

Det organisatoriske niveau

 • Du udvikler dine opmærksomhed på – hvordan virksomheden påvirkes af stigende kulturelle forskelle.

 • Forøger organisationens evne – til at agere innovativt og skarpt i et dynamisk marked.

 • Lærer at håndtere organisationens dynamik – herunder modstand imod forandring.

 • Med forandringsledelse – at styrke organisationens evne til at ændre sig.

Kurset forudsætter

Aktiv deltagelse og lyst til at arbejde med egen læring og udvikling er en forudsætning for at få værdi af kurset. En vis portion tillid er også påkrævet for at kunne arbejde med øget selvindsigt og skabe en dybere forståelse af sig selv og andre. Vi lægger også stor vægt på dybdegående feedback og implementering mellem de enkelte seminarer.

Åben atmosfære

Det er kursusledernes rolle at facilitere og støtte udviklingsprocessen maksimalt, så der kan etableres gode kontaktfulde relationer og et højt niveau af fortrolighed mellem deltagerne. På den måde skaber vi en atmosfære, hvor hver deltager kan finde støtte til egen udvikling.

Varighed

Kursusopholdene strækker sig over tre moduler.

Modul 1: 4 ½ dag
Modul 2: 4 ½ dag
Modul 3: 4 ½ dag

Første dag: Ankomst og frokost kl. 12.00 – 13.00.
Kursusstart: Kl. 13.00.
Sidste dag: Afslutning inklusiv frokost kl. 14.00.

Indledende møde med kursusledelsen samt de to opfølgningsdage, der finder sted imellem kursusmodulerne, er inkluderet i kursusprisen. Datoer for disse dage aftales individuelt.

Priser

Kursus : 54.600 kr. ekskl. moms
Ophold : 20.400 kr. ekskl. moms

Inden kurset

Før kurset vil hver deltager have en times møde enten personligt, via telefon eller Skype for at sikre hver deltager den optimale forberedelse. Vi vil drøfte kursusprogrammet og afstemme dine forventninger og ønsker, så de i højst mulig grad bliver varetaget. Du vil også få mulighed for at tænke over din aktuelle arbejdssituation, dit nuværende lederskab og dine udviklingsområder.

For at give dig et godt udgangspunkt vil det være godt at genlæse, hvad du har af materiale vedr.  din lederstil inden kurset. Det kan være dine leder- og medarbejdersamtaler, 360⁰ materiale eller anden relevant feedback materiale.

Dato og priser: PMI-kurser 2024-25

Her finder du priser og datoer for vores PMI-ledelseskurser 2024-25.

Du er velkommen til at ringe og høre nærmere. Vi vil altid bestræbe os på at finde en ledig plads på et tidspunkt, der passer dig.

Det Personlige Autentiske Lederskab (PALC 56)

Modul Dato
56.1 22.04 – 26.04, 2024
56.2 24.06 – 28.06, 2024
56.3 12.08 – 16.08, 2024

Det Personlige Autentiske Lederskab (PALC 58)

Modul Dato
58.1 16.09 – 20.09, 2024
58.2 25.11 – 29.11, 2024
58.3 20.01 – 24.01, 2025

Det Personlige Autentiske Lederskab (PALC 59)

Modul Dato
59.1 18.11 – 22.11, 2024
59.2 13.01 – 17.01, 2025
59.3 24.03 – 28.03, 2025

Det Personlige Autentiske Lederskab (PALC 60)

Modul Dato
60.1 03.02 – 07.02, 2025
60.2 28.04 – 02.05, 2025
60.3 23.06 – 27.06, 2025

Det Personlige Autentiske Lederskab (PALC 61)

Modul Dato
61.1 10.03 – 14.03, 2025
61.2 05.05 – 09.05, 2025
61.3 25.08 – 29.08, 2025
På det første seminar vil der blive planlagt to opfølgningsdage. Begge er heldagsmøder på stedet mellem de intensive seminarer.

Priser

Kursus: 54.600 kr. ekskl. moms
Ophold: 20.400 kr. ekskl. moms

Print vores brochure

Du kan også hente vores kursusbeskrivelse som en printvenlig PDF.

Har du lyst til at dele siden?

Hvad kan det personlige lederskab?

Hver eneste dag stilles du over for høje krav som leder og menneske. Ledere beskriver ofte en virkelighed med uventede begivenheder, tidspres, brandslukning, høje forventninger og en høj grad af usikkerhed.

Den kombination af modstridende behov og ønsker sætter et øget pres på dig og din evne til at agere på alle niveauer – både personlige, samarbejdsmæssige, professionelle og organisatoriske.

Kursus i personlig autentisk ledelse på PMI

På et PMI-ledelseskursus får du udviklet dine personlige kompetencer, og du får styrket din evne til overblik, nærvær og beslutningskraft

Det kræver opmærksomhed og store medmenneskelige evner at opbygge tillid, åbenhed og samarbejde i en omskiftelig verden. Faktorer som god selvforståelse, godt selvværd og veludviklet empati er i stigende grad vigtig for enhver leder og medarbejder.

Disse personlige kompetencer kan blive udviklet og trænet, så din evne til overblik, klarhed, gennemslagskraft, nærvær og beslutningskraft bliver øget samt hjælpe dig til at opbygge gode relationer.

Få udviklet dine personlige ressourcer i lederskabet

Kurset i personlig autentisk lederskab udvikler dine menneskelige egenskaber. Du vil derfor opleve et løft af dine kvalitative ressourcer. Og jo mere du bruger hele paletten af din personlighed, des mere energi og overskud får du.

Overordnet udbytte af kurset

Personlig autentisk ledelse udvikler de menneskelige egenskaber, du skal bruge for at skabe resultater i dit lederskab. Du bliver trænet i at opdyrke kompetence,
modenhed og selvlederskab for dig og dem omkring dig. Kurset styrker din selvforståelse og din evne til at møde andre, hvor de er. Vi skærper desuden din evne til coache andre gennem dialog og øger din indsigt i menneskelige bevæggrunde og irrationalitet: dine egne, andre menneskers og din organisations.

Kursusmål

 • Autentisk personlighed – at kunne bruge din personlighed mere autentisk i dit lederskab og liv.

 • Innovation – at inspirere til et innovativt løft af din organisation.
 • Coaching – at skabe udvikling gennem coachende lederskab.

Du opnår

 • Skarpere sanser

 • Øget perspektiv
 • Bedre situationsfornemmelse
 • Større følelsesregister
 • Bredere påvirkningskraft
 • Stærkere passion og mere livsudfoldelse
 • Samt markant resultatforøgelse

Udvikling på alle niveauer

Kurset øger dine færdigheder og evner til at lede, kommunikere og skabe samarbejde i situationer, hvor du møder personlige, samarbejdsmæssige, professionelle, organisatoriske eller kulturelle udfordringer.

Det personlige niveau

 • Du får bredere perspektiver – og derfor flere valgmuligheder.

 • Finder dit fulde potentiale – med hensyn til energi, drivkraft og kreativitet.
 • Du lærer at forene passion, empati og handlekraft – og derved skabe resultater på et nyt niveau.
 • Evner at se kriser – som afsæt til fornyelse og forandring.

Det professionelle niveau

 • Hvordan du styrker dit lederskab – i forandringsprocesser.

 • Lærer at arbejde med multiple perspektiver – omkring strategiske beslutninger.
 • Ser og realiserer forretningspotentialer – igennem mennesker og relationer.
 • Forøger den professionelle viden – og erfaring

Det samarbejdsmæssige niveau

 • Du opbygger tillid og motivation – igennem kommunikation.

 • Opdager hvordan du kan få det bedste – frem i andre.
 • Du skærper din samarbejdskraft – og indflydelsesevne.
 • Lærer at løse konflikter – på en konstruktiv måde.
 • Får metoder til at skabe teamwork – på tværs af forskellige kulturer.

Det organisatoriske niveau

 • Du udvikler dine opmærksomhed på – hvordan virksomheden påvirkes af stigende kulturelle forskelle.

 • Forøger organisationens evne – til at agere innovativt og skarpt i et dynamisk marked.
 • Lærer at håndtere organisationens dynamik – herunder modstand imod forandring.
 • Med forandringsledelse – at styrke organisationens evne til at ændre sig.

Kursets forudsætter

Aktiv deltagelse og lyst til at arbejde med egen læring og udvikling er en forudsætning for at få værdi af kurset. En vis portion tillid er også påkrævet for at kunne arbejde med øget selvindsigt og skabe en dybere forståelse af sig selv og andre. Vi lægger også stor vægt på dybdegående feedback og implementering mellem de enkelte seminarer.

Åben atmosfære

Det er kursusledernes rolle at facilitere og støtte udviklingsprocessen maksimalt, så der kan etableres gode kontaktfulde relationer og et højt niveau af fortrolighed mellem deltagerne. På den måde skaber vi en atmosfære, hvor hver deltager kan finde støtte til egen udvikling.

Varighed

Kursusopholdene strækker sig over tre moduler.

Modul 1: 4 ½ dag
Modul 2: 4 ½ dag
Modul 3: 4 ½ dag

Første dag: Ankomst og frokost kl. 12.00 – 13.00.
Kursusstart: Kl. 13.00.
Sidste dag: Afslutning inklusiv frokost kl. 14.00.

Indledende møde med kursusledelsen samt de to opfølgningsdage, der finder sted imellem kursusmodulerne, er inkluderet i kursusprisen. Datoer for disse dage aftales individuelt.

Priser

Kursus: 54.600 kr. ekskl. moms
Ophold: 20.400 kr. ekskl. moms

Inden kurset

Før kurset vil hver deltager have en times møde enten personligt, via telefon eller Skype for at sikre hver deltager den optimale forberedelse. Vi vil drøfte kursusprogrammet og afstemme dine forventninger og ønsker, så de i højst mulig grad bliver varetaget. Du vil også få mulighed for at tænke over din aktuelle arbejdssituation, dit nuværende lederskab og dine udviklingsområder.

For at give dig et godt udgangspunkt vil det være godt at genlæse, hvad du har af materiale vedr.  din lederstil inden kurset. Det kan være dine leder- og medarbejdersamtaler, 360⁰ materiale eller anden relevant feedback materiale.

Dato og priser: PMI-kurser 2024-25

Her finder du priser og datoer for vores PMI-ledelseskurser 2024-25.

Du er velkommen til at ringe og høre nærmere. Vi vil altid bestræbe os på at finde en ledig plads på et tidspunkt, der passer dig.

Det Personlige Autentiske Lederskab (PALC 56)

Modul Dato
56.1 22.04 – 26.04, 2024
56.2 24.06 – 28.06, 2024
56.3 12.08 – 16.08, 2024

Det Personlige Autentiske Lederskab (PALC 58)

Modul Dato
58.1 16.09 – 20.09, 2024
58.2 25.11 – 29.11, 2024
58.3 20.01 – 24.01, 2025

Det Personlige Autentiske Lederskab (PALC 59)

Modul Dato
59.1 18.11 – 22.11, 2024
59.2 13.01 – 17.01, 2025
59.3 24.03 – 28.03, 2025

Det Personlige Autentiske Lederskab (PALC 60)

Modul Dato
60.1 03.02 – 07.02, 2025
60.2 28.04 – 02.05, 2025
60.3 23.06 – 27.06, 2025

Det Personlige Autentiske Lederskab (PALC 61)

Modul Dato
61.1 10.03 – 14.03, 2025
61.2 05.05 – 09.05, 2025
61.3 25.08 – 29.08, 2025

På det første seminar vil der blive planlagt to opfølgningsdage. Begge er heldagsmøder på stedet mellem de intensive seminarer.

Priser

Kursus: 54.600 kr. ekskl. moms
Ophold: 20.400 kr. ekskl. moms

Har du lyst til at dele siden?