Vil du udvikle virksomheden, må du udvikle lederen

Hos PMI ser vi udviklingen af mennesker som nøglen til resultater og succes i organisationer. Vi skaber dynamiske arbejdspladser gennem personlig ledelse i både private og offentlige virksomheder. Her får vi organisationens fokus på bundlinje, innovation og udvikling til at gå hånd i hånd med passion, arbejdsglæde og kreativitet.

PMI udvikler og afholder kompetence- og udviklingskurser samt seminarer, der imødekommer både ledere og medarbejderes ønsker og behov. Vores metoder inden for personlig udvikling, lederudvikling, teambuilding og organisatorisk udvikling forbedrer en virksomheds evne til af få succes med de forandringer og udviklingsprocesser, der skal til for at kunne performe i et omskifteligt marked. Derfor har vi også en udviklende tilgang til stress- og krisehjælp, som vi løser gennem lederskab og kompetencetræning samt finjustering i organisationen helt op til topledelsen.

PMI har opbygget et stærkt hold af højt kvalificerede virksomhedskonsulenter og organisationsspecialister, der er kendetegnet ved dyb menneskekundskab og stor erfaring. De er eksperter i at skabe reel organisationsudvikling og har en bred og solid erhvervsmæssig baggrund. De skræddersyr udviklingsforløbet til præcis det menneske og den organisation, de står overfor. Og formår derfor i tæt samarbejde at skabe langvarig udvikling og blivende resultater.

Vores Vision, Mission, Etik, Filosofi og Metode

At udvikle performance og trivsel i organisationer, gennem personligt autentisk lederskab.

At arbejde med ledere og udvikling af deres autentiske lederskab, gennem:

  • Emotionel og eksistentiel bevidsthed
  • Relationelle, sociale og samarbejdsmæssige kompetencer
  • Kommunikation og konflikløsning
  • Dybtegående strategi og organisations forståelse

Respekt
PMI praktiserer rådgivning og kursusvirksomhed med afsæt i høje etiske principper, der bygger på respekt for det enkelte menneskes grænser og ønsker.

Åbenhed

Før, under og efter ethvert organisationsudviklingsforløb stiller PMI krav om fuldstændig åbenhed omkring forløbets baggrund, formål, metoder og krav. Det er en grundlæggende forudsætning for en harmonisk og succesfuld udviklingsproces.

Opbakning

Desuden skal processen være forankret hos såvel topledelse og medarbejdere, som hos tillidsfolk og relevante faglige organisationer. Det er direktionens ansvar at kommunikere formålet med den forestående udviklingsproces og sikre fælles forståelse og tryghed i hele organisationen.

Frivillighed
De virksomheder, som PMI samarbejder med, skal have forståelse for, at menneskelig udvikling kun kan ske på frivillig basis – aldrig gennem tvang. Det er grundfilosofien i vores arbejde at sørge for, at mennesker arbejder efter lystprincippet. Derved opnår virksomheden medarbejdere og ledere, som er motiverede, dynamiske og udviklingsorienterede – og derfor en enorm ressource.

Balancen mellem det private og personlige
PMI respekterer enhver kursists personlige grænse. Denne grænse er forskellig fra menneske til menneske. Men grænsen er også dynamisk og vil derfor meget ofte bevæge sig hos den enkelte i løbet af et kursusforløb. Vores erfarne kursusledere er garanter for, at balancen mellem det private og det personlige ikke overskrides. Alle kursusdeltagere gøres dog inden kursusstart opmærksom på, at de også selv har et medansvar for at markere, hvis de føler sig gået for nær – og at PMI’s kursusledere naturligvis respekterer og efterkommer kursistens ønsker.

Det afklarede forløb

Før PMI indleder et kursusforløb i en virksomhed, skal eventuelle interne kulturforandringer, som virksomheden måtte ønske at gennemføre, så vidt muligt være afklaret. Et PMI kursus handler om udvikling og må derfor ikke være eller opfattes som en vej til frasortering af medarbejdere eller lignende. Derfor skal medarbejderne have garanti for, at de før eller under et kursusforløb, risikofrit kan takke nej til videre deltagelse. Her kan en alternativ mulighed være individuel træning og udviklingssamtaler med en PMI-konsulent.

Individuel opmærksomhed
PMI gør alt for at sikre, at mennesker, som måtte befinde sig i større eller mindre krise, ikke udsættes for et kursusforløb, som potentielt kan forværre situationen.
Derfor praktiserer vi en grundig, indledende interviewproces, som bl.a. har til formål at afdække udviklingsområder og opfange særligt sårbare mennesker. Sidstnævnte kan have behov for særskilt rådgivning fra PMI’s konsulenter med henblik på at genfinde livs- og arbejdsglæden.

Metoder og værktøjer
PMI arbejder med moderne Gestalt-metodik, der er en sammenhængende og eksistentiel tilgang med elementer af systemisk tænkning og narrativ praksis. Gestaltmetodikken har fokus på den enkelte deltager og samspillet mellem mennesker er den velegnet til både privat terapi og individuel støtte samt til arbejdet i større organismer, som f.eks. en virksomheds organisation. Vores arbejdsmetoder og værktøjer er målrettet lederudvikling, medarbejderudvikling, konfliktløsning og teambuilding. Metoderne tilpasses organisationen, managementgruppen, afdelingen, projektgrupperne m.v., som vi får til opgave at udvikle. PMI arbejder desuden med en række socialpsykologiske tilgange og værktøjer, som har det fælles grundlæggende formål at styrke det enkelte menneskes forståelse af egne faglige og personlige funktions- og handlemønstre.

Har du lyst til at dele siden?

Vil du vide mere?

Du er altid velkommen til at kontakte os
pmi@pmi.dk
+45 59 47 01 01

Nyhedsbrev til dig

Modtag inspiration til dit
autentiske lederskab

Vil du vide mere?

Du er altid velkommen til at kontakte os
pmi@pmi.dk
+45 59 47 01 01

Ring til os på: 59 47 01 01 og hør mere om vores kurser og konsulentydelser

Eller skriv til os, så vender vi tilbage til dig